.cn域名首年註冊僅需66HKD... ...


作者:ken8023               发布时间:2016-10-12 19:12:17
尊敬的閣下:
   我司(時代互聯國際有限公司)現推出一項優惠活動:

   CN域首年登記僅需66HKD
   HK域首年登記僅需98HKD
   .COM.HK域首年登記僅需98HKD
   ... ...

   活動截止日期為2016年11月1日
更多優惠活動(其他後綴域名登記,網頁寄存,雲伺服器,企業郵箱)請點擊:www.tnet.hk

聯絡電話:+852.39995400
聯絡郵箱:support@tnet.hk


0

  
.HK/.com.hk 域名登記低至98HKD/年 全新推出:時代卓越雲郵,雙重保障,超大附件支持! 時代雲網頁寄存大促,買二年送多一年!